VPS LINUX

VPS LINUX 1-1

 • 1 CPU
 • 1GB RAM
 • 25GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS LINUX - VPS LINUX 2-2

 • 2 CPU
 • 2GB RAM
 • 25GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS LINUX 4-8

 • 4 CPU
 • 8 GB RAM
 • 70 GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 1 Gbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông